Торгівля — Спілка споживчих товариств Кіровоградської області

Торгівля

Ключовим напрямком діяльності споживчої кооперації з перших днів її існування є торгівля. Саме тут зосереджена значна частина основних фондів, трудових та фінансових ресурсів організації. Торгівельну мережу складають близько 400 об’єктів роздрібної торгівлі, в тому числі сучасні крамниці типу «Маркет».

Магазин-маркет м. Ульяновка

Наша мережа магазинів знаходиться у всіх куточках області, переважна більшість торгових об’єктів зосереджена у сільській місцевості. Сьогодні споживча кооперація області здійснює активну роботу із розширення мережі кооперативних крамниць за рахунок модульних конструкцій, особливо в тих селах, де об'єкти торгівлі відсутні.

Пріоритетним  завданням у галузі торгівлі визначено проведення модернізації та оновлення торгівельної мережі. До сучасного стану у системі приведено 59% магазинів. Мережа постійно розвивається: магазини оснащуються новим торгово-технологічним обладнанням, створюються комфортні умови для покупців та працюючих, розширюється асортиментний ряд товарів, що в свою чергу сприяє поліпшенню обслуговування населення та зміцненню авторитету споживчої кооперації на ринку товарів та послуг.

Scroll To Top